For første gang i “historien” skulle der arrangeres BK-prøve på Lista. vi hadde fått lov å brukte et flott område av en av grunneierne og sammen med Agder Retriever klubb var vi med å arrangere prøven.

Der var flotte forhold og et godt prøve opplegg. Mange flinke hunder som vi fikk sett jobbe.

Honey som tidligere på BK prøven på Jæren, hadde begyndt å knalle gjorde det jammen igjen… “hva skjer her tenkte vi”? Så det ble jo fort en null i Premiegraden ble selvsagt en null. Og etter dette må der jobbes iherdig med å få bukt på den knallingen. Pirketrening og ro omkring foten på der være fokus på.